Project

Glimwormeninventarisatie:
Anecdotische gegevens suggereren dat o.a. de Britse glimwormpopulaties vanaf 1950 sterk in grootte en aantal afnemen. Op het moment is er in Engeland een grondig onderzoek aan de gang naar de ecologie en het behoud van de Grote glimworm en daarbij schrikken ze er niet voor terug om hulp in te roepen van vrijwilligers via radio, televisie en online formulieren. Ook uit Nederland, Denemarken, Zwitserland en andere delen van Europa komen berichten van een sterke terugval. Voor de twee andere soorten is nog nooit een dergelijk onderzoek gedaan, maar we mogen ook hier een achteruitgang verwachten want ze zijn minder algemeen en verkiezen meer specifieke biotopen. In Groot BrittaniŽ en Duitsland staat Phosphaenus hemipterus trouwens al op de Rode Lijst.Vooraleer gestart kan worden met een onderzoek naar de achteruitgang en de oorzaak hiervan, moeten we weten hoe het zit met hun actuele verspreiding. Hoewel glimwormen door hun opvallende gloeigedrag gemakkelijk waar te nemen zijn en zich uitermate lenen tot inventarisatie, werd er nog geen (recente) atlas samengesteld.

Doel:
Een eerste doel is de bestaande (oude) gegevens over de verspreiding van glimwormen samen te brengen. Daarnaast is het de bedoeling om het publiek in te lichten over glimwormen, aan te moedigen om oude waarnemingen van vindplaatsen door te sturen en/of aan te moedigen om op zoek te gaan naar nieuwe vindplaatsen. Het project moet op termijn resulteren in een Atlas voor de Glimwormen met daarin informatie over de ecologie, habitatvereisten, verspreiding en bedreigingen van deze schitterende kevertjes. Als de geruchten over een achteruitgang kloppen, kan dit op termijn leiden tot gerichte beschermingsmaatregelen of tot incorporatie van deze gemakkelijk inventariseerbare soortgroep in toekomstige beheersplannen. Hierbij willen we ons zeker niet alleen beperken tot Vlaanderen. Gegevens uit WalloniŽ en de buurlanden zijn eveneens welkom.
Aan de hand van de informatie op deze website (eenvoudige determinatiesleutel, fotoís, ecologische achtergrondinformatie, tips) kunnen de glimwormen gemakkelijk op naam gebracht worden.
Waarnemingen kan je invullen op formulieren en zowel op papier als digitaal doorsturen naar RaphaŽl De Cock. De in de loop van het project verzamelde gegevens worden opgenomen in de databank van de Glimwormenwerkgroep.

Meewerken?
Meewerken aan het project doe je door naam en adres op te geven. GeÔnteresseerden mogen zich nog steeds aandienen om de Glimwormenwerkgroep mee te helpen oprichten. Dit kan door:
te mailen naar rdecock@hotmail.com
 

(+32) 0477 993 946